top of page

:יש לשלוח את הטופס לאימייל
ladinoautor@bezeqint.net

תמיכות ופרסים

:קולות קוראים- 2021

שימו לב 

הודעה מתאריך 25 באפריל 2022 , על סגירת תחרות הסרט הקצר


הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו מודיעה כי הניסיון שלנו לעודד
יצירת סרט קצר בתולדות יהדות ספרד ותרבות הלאדינו
לא הניב פירות ולכן מודיעה בזה על סגירת התחרות שהוכרזה ב"קול קורא" שפורסם והוארך עד לחודש נובמבר 2021 , זאת לאחר שלא הוגש סרט שעומד בתנאי הסף
.ב"קול קורא" שפורסם 

 

:שימו לב! תאריך ההגשה

נדחה לסוף יוני- 2021

קול קורא סרט קצר.jpg
תלמידים מצטיינים מתוקן תאריך.jpg

תמיכה בפרוייקטים

.הרשות הלאומית לתרבות האדינו תומכת במיזמים ופעילויות המשרתים את מטרות הרשות

.לבקשת תמיכה אנא הורידו את הטופס המצורף, מלאו אותו ושילחו אלינו

פרס 2020

הרשות תעניק השנה פרס הצטיינות לחוקר/ת בראשית הדרך, בתחום תרבות יהודי ספרד דוברי לאדינו או חכיתיה, בסך- 15,000 ש"ח, נא לשלוח עד לתאריך : 30/6/2020 , לרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, אימייל: ladinoautor@bezeqint.net 

1) קורות חיים ורשימת פרסומים  2) צילום כריכת הספר 3) תקציר הספר או מאמר לדוגמה 4) שני מכתבי המלצה

וועדת השופטים מורכבת מחוקרים ידועי שם בתחום תרבות הלאדינו, וחוקר מומחה לתחום בו הוגשה המועמדות.

הפרס יוענק בטקס חגיגי

Please reload

bottom of page