top of page

פרוייקטים

צעירי הלאדינו:

מטרתנו להגיע אל הדור הצעיר, דור הבנים והנכדים של דוברי הלאדינו. לשם כך הפקנו שני תקליטורים של שירי ילדים. שירים קלאסיים עבריים שפרופ' שמואל רפאל תרגם ללאדינו. קראנו לתקליטור: "ילאדינו". זה עתה נדפס "ילאדינו 2", הכולל 20 שירים והפעם הוספנו לכתב המסורתי של לאדינו באותיות עבריות גם לאדינו באותיות לטיניות.

עוד יצא לאור- קובץ סיפורים הומוריסטיים ממורשת יהודי ספרד בעריכת פרופ' תמר אלכסנדר.

יום הלאדינו הבינלאומי מביא איתו בכל שנה הפקה חדשה ושונה המזמינה את הציבור בארץ ובעולם, להחשף ולהנות מתרבות הלאדינו. 

כלל הציבור הישראלי:

מגמה שנייה היא להגיע לכלל הציבור הישראלי ולא להישאר רק במעגל המצומצם של שוחרי לאדינו. אנו מעוניינים שכל הישראלים יכירו את התרבות שלנו. לכן אנו תומכים גם בפרוייקטים שונים ובמופעי לאדינו במסגרת הפסטיבלים השונים.

תרבויות קהילתיות:

מטרה שלישית היא לטפח תרבויות של קהילות ספציפיות של דוברי לאדינו. לשם כך ארגנו סדרה של מפגשים המוקדשים בכל פעם לקהילה אחרת. לדוגמה: בולגריה, מקדוניה, יוגוסלביה לשעבר, צפון מרוקו, טורקיה. 

הנושא קיבל ביטוי גם בסדרות השונות שלנו, בזום, במפגשים ובהרצאות.

קשרים עם קהילות ברחבי העולם:

מגמה רביעית להדק את הקשרים עם הקהילות הספרדיות-היהודיות ברחבי העולם. לשם כך, הקמנו את פרוייקט השדר"ים, שליחי הרשות. אלו פעילי לאדינו, כל אחד בקהילה שלו ברחבי העולם, והם פועלים לקידום תרבות הלאדינו. קיימנו כנס ראשון בירושלים אליו הגיעו 10 שדרי"ם.  

טיפוח פעילי לאדינו:

בכל שנה עורכת הרשות טקס הוקרה לפעילי לאדינו. פרסי ההוקרה מעודכנים באתר בעמוד המתאים לכך.

כמו כן אנו מקיימים בכל שנה מפגשים עם ראשי החוגים ברחבי הארץ, בהם תומכת הרשות, לגיבוש התעדכנות וקידום הפעילות.  

טיפוח וקידום המחקר:

אנו מסייעים לטיפוח דור חדש של חוקרים. אנו מעניקים בכל שנה פרסים לסטודנטים מצטיינים. חידשנו שני פרסים נוספים :פרס מפעל חיים לפעילי לאדינו, ופרס לחוקר צעיר.  

הפקנו את מסכת אבות בתרגום מחודש ללאדינו שהכינה פרופ' אורה שורצולד.

תמיכות:

כמו בכל שנה המשכנו לתמוך בפעילות של חוגי הלאדינו (15 חוגים) נוספו שלושה חוגים : חוג תל אביב יפו בראשות קובי זרקו, חוג בורגתא בראשות מרים נהון, וחוג לוד בראשות ברכה בכר.

אנו ממשיכים בכל שנה לממן קורס לאדינו בכל אחת מן האוניברסיטאות בארץ. וכן אנו ממשיכים לתמוך בסדרת הרצאות לאדינו במכון סרוונטס.                              

אנו מעניקים תמיכות שונות לפונים אלינו אם להוצאת ספרים, תקליטורים או מימוש פרוייקטים מיוחדים.

קאדה אנייו מיז'וראדו.

 

bottom of page