top of page

חזון, יעדים ואמצעים

אמצעים

יעדים

חזון

 • ייזום וארגון כנסים, ימי עיון, ערבי עיון ,ערבי מוזיקה ותרבות.

 • מיסוד יום בינלאומי ללאדינו ותרבותה

 • פרסי הצטיינות לסטודנטים הלומדים תרבות הלאדינו.

 • העמדת תכנית להנחלת הלאדינו ותרבותה בקרב ילדים ובני נוער.

 • תמיכה בגופים ואישים שבפעילותם מביאים לקידום תרבות הלאדינו (כתבי עת, ספרים, מופעים, פסטיבלים)

 • הרחבת ההוראה האקדמית באוניברסיטאות ישראל ותמיכה בקורסים.

 • תמיכה בשידורי הלאדינו ב'קול ישראל'.

 • תמיכה בחוגי הלאדינו ברחבי ישראל.

 • הקמת רשת שדרי"ם (נציגי הרשות) בקהילות יהודיות -ספרדיות ברחבי העולם.​​​

 • חשיפת תרבות הלאדינו בפני הדור הצעיר (מגן הילדים, דרך בית הספר ועד לאקדמיה)

 • פעילות למען המשך קיומה של לשון הלאדינו, התפתחותה ומסירתה של תרבות זו מדור לדור.

 • העמקת הידע בציבור הרחב בכלל, ובקרב תלמידי בתי הספר בפרט, לגבי חורבן הקהילות הספרדיות בשואה.

 • חיזוק תחושת ההזדהות והחיבור בין צאצאי מגורשי ספרד שהגיעו לאימפריה העות'מאנית (דוברי לאדינו) לבין אלו שהגיעו לצפון אפריקה (דוברי חכיתיה).

 • ייזום, קידום ועידוד היצירה הספרותית והאמנותית בת זמננו בלאדינו.

 • יצירת קשרים עם הקהילות היהודיות ספרדיות בתפוצות.

 • שימור הנכסים התרבותיים של עולם הלאדינו לדורנו ולדורות הבאים.

 • ידום וטיפוח האוצרות התרבותיים של הלאדינו תוך עידוד יצירה, יוצרים ומחקר בנושא זה.

 • שינוי דימוייה של תרבות הלאדינו והפיכתה לחלק רלוונטי ומשמעותי בשיח התרבותי בישראל.

bottom of page