תמיכות קבועות

שנת 2020

- חוגי לאדינו (15 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה)

- רשות השידור- שידורי לאדינו

שנת 2019

- חוגי לאדינו (15 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה) - מימון קורס סמסטריאלי

שנת 2018

- חוגי לאדינו (15 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה) - מימון קורס סמסטריאלי

- סדרת הרצאות לאדינו במכון סרוונטס בת תל אביב

שנת 2017

- חוגי לאדינו (13 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה) - מימון קורס סמסטריאלי

- רדיו קול ישראל, המדור ללאדינו (עד חודש מאי ש.ז.)

- סדרת הרצאות לאדינו במכון סרוונטס בתל אביב

שנת 2016

- חוגי לאדינו (15 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה) - מימון קורס סמסטריאלי

- רדיו קול ישראל, המדור ללאדינו 

- כתב עת "אקי ירושלים"