top of page

פרסים 2023

בן טולילה 7.jpg

פרסים 2022

טקס הענקת פרס מפעל חיים לד"ר איציק לוי

הענקת אות יקיר הלאדינו למר משה טסטה

טקס הענקת פרס מפעל חיים לד"ר שושנה וייך שחק

הזמנה טקסה איציק מתוקן.jpg
משה טסטה הזמנה סופית.jpg
שושנה טקס עדכני ל-27 באפריל.jpg
טקס מצטיינים מתוקן.jpg

פרס תלמידים מצטיינים 2021

פלייר העליון סופי.jpg

פרס מפעל חיים 2021

טקס הענקת פרס מפעל חיים למר משה העליון יתקיים ביום רביעי, 23/6/21:

ברכה לקובי ובטי ללא תאריך כלל.jpg

פרס 2020

פרס לחוקרים.jpg
bottom of page