top of page

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו

דברי יצחק נבון ז''ל

הנשיא החמישי של מדינת ישראל ויו"ר הרשות לשעבר

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו הוקמה על פי חוק שאושר ע"י הכנסת בשנת 1996, כדי להבטיח פעילות מתמדת ורצופה לשימורה ולטיפוחה של שפת הלאדינו ותרבותה.

בעולם מצויים גופים רבים העוסקים במלאכת השימור של השפה והתרבות הזו ובכלל זה אוניברסיטאות, מכוני מחקר, אגודות וכיו"ב.  ראויה לציון העובדה כי אונסק"ו -  ארגון האו"ם למדע ולתרבות - הכיר בלאדינו כאחת התרבויות האנושיות העתיקות הראויות לשימור.

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו בישראל הינה הגוף היחיד בעולם, הפועל כגורם ממלכתי, על פי חוק של בית הנבחרים. מאז הקמתה, בתשנ"ח (1997) היא פועלת בהתמדה להשגת מטרותיה. הציבור בארץ -  צעירים ומבוגרים, דתיים וחילוניים, דוברי ואוהבי לאדינו ומחפשי שורשים ואלפים אחרים, נחשפו, וממשיכים להיחשף לשפה זו ולתרבותה. במקביל, קיימת התעוררות רבה בקרב קהילות יהודיות-ספרדיות בתפוצות.

העניין הגובר בתרבות הלאדינו ובלשונה משמש מנוף רב עוצמה להמשך פעולתנו במאמץ לשמר ולטפח את אוצרות הרוח של תרבות זו וגם לעודד את היצירה המקורית בת-זמננו בלאדינו.  באתר זה נביא מידע רחב ככל האפשר על הנעשה בתחום זה, בארץ ובחו"ל, וכן על הפעולות המתוכננות, בתקווה שירבו המצטרפים למאמץ הכללי על מנת להבטיח שמורשת יפה זו לא תרד לטמיון. 

bottom of page